دلیل عدم گرایش جوانان به دروس اسلامی در دانشگاه‌ها چیست؟

پرسش: 

دلیل عدم گرایش جوانان به دروس اسلامی در دانشگاه‌ها چیست؟

پاسخ: 

گرایش و عدم گرایش دانشجویان نسبت به دروس معارف در دانشگاه‌ها متفاوت است. بعضی از دانشگاه‌ها گرایش دارند و در بعضی گرایش کم‌تر است. دلایل بی‌رغبتی در جوانان متعدد است از جمله: 1ـ عمومی بودن دروس معارف. 2ـ احساس تکراری بودن مطالب. 3ـ به روز نبودن بعض از مسائل مطرح شده. 4ـ عدم استفاده از ادبیات جوان پسند. 5ـ عدم تسلط بعضی از اساتید و عدم پاسخ‌گویی آنان نسبت به پرسش‌های دانشجویان . 6ـ عدم شناخت ضرورت دروس معارف در کنار دروس تخصصی. 7ـ دلزدگی بعضی از جوانان نسبت به آموزه‌های دینی به دلیل تبلیغات دشمن، یا ناتوانی بعضی از مسئولان در حل مشکلات سیاسی یا ذهنیت نادرست نسبت به آموزه‌های دین و عدم تحقیق و آگاهی کافی از آنها.

ما به «دلیل عدم گرایش جوانان به دروس اسلامی در دانشگاه‌ها چیست؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا