این جمله علی‏علیه‏السلام: “بزرگ‏ترین تفریح کار، و بزرگ‏ترین گناه ترس است” را توضیح دهید.

پرسش: 

این جمله علی‏علیه‏السلام: “بزرگ‏ترین تفریح کار، و بزرگ‏ترین گناه ترس است” را توضیح دهید.

پاسخ: 

جمله “بزرگ‏ترین تفریح کار و بزرگ‏ترین گناه ترس است” را در مدارک معتبر موجود از علی‏علیه‏السلام به دست نیاوردیم. اگر شما آن را در مدرکی دیده‏اید، لطفاً با ذکر مدرک بنویسید تا بررسی گردیده و توضیح داده شود. پرسش معصوم(ع) می‏فرمایند: نشاید و نباید که مردی دست مرد دیگر را ببوسد، چون این عمل به معنای تعظیم و سجده در برابر او است. آیا بوسیدن دست استاد یا پدر و مادر هم شامل این حدیث می‏شود؟

ما به «این جمله علی‏علیه‏السلام: “بزرگ‏ترین تفریح کار، و بزرگ‏ترین گناه ترس است” را توضیح دهید.» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا