معنای این سخن امام علی (ع) که رحمت خدا بر کسی که بداند از کجا آمده و برای چه آمده و به کجا می رود چیست؟

پرسش: 

معنای این سخن امام علی (ع) که رحمت خدا بر کسی که بداند از کجا آمده و برای چه آمده و به کجا می رود چیست؟

پاسخ: 

اگر کسی این سه شناخت را به دست آورد و بتواند پاسخ این سه پرسش اساسی را بدهد، خود را شناخته است . شناخت این که اصل و ریشه ما از کجا است، بحث توحید و خداشناسی است. شناخت این که روی در کجا داریم و به سوی چه مقصدی در حرکت هستیم، شناخت معاد است. این مسأله هم که بین این مبدأ و مقصد در دنیا چه باید بکنیم تا به سلامت به آن مقصد برسیم، مربوط به بحث نبوت است. 1 “انسان برای آن که حرکت انسانی خود را در قوس صعود قرب الی الله شروع کند، نیاز به آگاهی دارد؛ آگاهی از حقیقت خود که متقدم (وابسته) به سه آگاهی است. آگاهی از خدا، روز قیامت و از راهی ایمن که به آن مقصد منتهی می شود”. 2 در واقع این سه سؤال ، اصول و پایه های اعتقادی دین اسلام را بیان می کند. 1 . طیب سیدعبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلام – تهران، چاپ دوم، 1378 ش. ج‏9، ص 106. 2 . محمدتقی مصباح، به سوی او، موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی (ره)، قم، 1382ش، ص 89. ————— ———————————————————— ————— ————————————————————

ما به «معنای این سخن امام علی (ع) که رحمت خدا بر کسی که بداند از کجا آمده و برای چه آمده و به کجا می رود چیست؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا