پسری را دیدم که یک نگاه کرد و سری تکان داد و مرا با نگاهش، کاملاً مجذوب خود کرد، به نوعی که اصلاً نمی‌خواهم او را از دست دهم. از طرف دیگر به شیک پوشی و عدم رعایت حجاب علاقه دارم، حال اگر از من بخواهد چنین نباشم، چه کنم؟

پرسش: 

پسری را دیدم که یک نگاه کرد و سری تکان داد و مرا با نگاهش، کاملاً مجذوب خود کرد، به نوعی که اصلاً نمی‌خواهم او را از دست دهم. از طرف دیگر به شیک پوشی و عدم رعایت حجاب علاقه دارم، حال اگر از من بخواهد چنین نباشم، چه کنم؟

پاسخ: 

شیک پوشی و آرایش را برای چه می‌خواهید؟ آیا همان گونه که آن شخص را برای خود می‌خواهید، به او نیز حق می‌دهید شما را فقط برای خود بخواهد؟ اگر قصد ازدواج با شما را داشته باشد و پس از ازدواج بخواهد زیبایی‌تان را فقط به او نشان دهید و نه کس دیگر، عیب می‌دانید؟ اگر از شما بخواهد برای همه آرایش کنید و موها را نمایان نمایید، وی را مرد ایده‌آل‌تان می‌دانید؟ راستی! چگونه به دنبال یک نگاه چنین روان شدید؟ اگر آن شخص بخواهد با شما ازدواج کند، شما به مقصود خود رسیده اید و مشکلی نیست، تنها مشکل آن است که چگونه با خود کنار می‌آیید. در هر حال سؤالاتی که در ابتدا پرسیدیم، باید بتوانید برای خود حل کنید. فکر کنم با حل آن پرسش‌ها، ‌با خودتان نیز بتوانید بهتر کنار بیایید. در هر حال خداوند دو دل درون انسان قرار نداده، عشق و علاقه با خود‌خواهی جمع نمی‌شود. عشق از هر نوع آن، گذشتن از خود است. چون عاشق در خود احساس نیاز می‌کند و متوجه معشوق می‌شود، پس قدم اول بیرون آمدن از خود را برداشته است، حال چگونه با خودخواهی جمع می‌شود؟ به نظر ما مشکل آن است که بخواهد خود را برای همه نمایان کنید، ولی ظاهراً شما این کار را اصلاً مشکل نمی‌دانید، پس بهترین راه حل آن است که این صورت مسئله را پاک ‌کنیم.

ما به «پسری را دیدم که یک نگاه کرد و سری تکان داد و مرا با نگاهش، کاملاً مجذوب خود کرد، به نوعی که اصلاً نمی‌خواهم او را از دست دهم. از طرف دیگر به شیک پوشی و عدم رعایت حجاب علاقه دارم، حال اگر از من بخواهد چنین نباشم، چه کنم؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا