درباره این موضوعات کتاب معرفی نماید؟ أ‌) تاریخ انبیای الهی از آدم (ع) تا پیامبر اسلام(ص) ب‌) تاریخ اسلام از زمان بعثت پیامبر اسلام(ص) تا رحلت پیامبر(ص) ت‌) تاریخ اسلام از زمان رحلت پیامبر(ص)تاشهادت امام علی(ع) ث‌) تاریخ اسلام از زمان شهادت امام علی (ع

پرسش: 

درباره این موضوعات کتاب معرفی نماید؟ أ‌) تاریخ انبیای الهی از آدم (ع) تا پیامبر اسلام(ص) ب‌) تاریخ اسلام از زمان بعثت پیامبر اسلام(ص) تا رحلت پیامبر(ص) ت‌) تاریخ اسلام از زمان رحلت پیامبر(ص)تاشهادت امام علی(ع) ث‌) تاریخ اسلام از زمان شهادت امام علی (ع

پاسخ: 

اسامی کتاب های درخواستی بر اساس شماره‌هایی که در پرسش آمده، به شرح زیر است: أ) 1ـ قِصص قرآن یا تاریخ انبیا،‌سید هاشم رسولی محلاتی؛ 2ـ منشور جاوید، ج 1 و 2، جعفر سبحانی؛ 3ـ قصص قرآن، صدرالدین بلاغی؛ 4ـ داستان پیامبران، علی موسوی گرماوردی؛ 5ـ قصص قرآن، سید محمد صحفی. ب) 1ـ فرازهایی از تاریخ اسلام، جعفر سبحانی؛ 2ـ فروغ ابدیت، جعفر سبحانی؛ 3ـ تاریخ سیاسی اسلام، رسول جعفریان؛ 4ـ پیرامون سیره نبوی، دکتر طه حسین ترجمه بدرالدین کتابی؛ 5ـ تاریخ پیامبر اسلام، دکتر محمدابراهیم آیتی و دکتر ابوالقاسم گرجی؛ 6ـ زندگانی پیامبر اسلام(ص) از بعثت تا رحلت، سید هاشم رسولی محلاتی؛ 7ـ زندگانی محمد(ص)، محمد حسنین هیکل، ترجمه: ابوالقاسم پاینده؛ 8ـ ترجمه تاریخ یعقوبی، جلد 1، ترجمه محمدابراهیم آیتی. پ) 1ـ فروغ ولایت، جعفر سبحانی؛ 2ـ علی و فرزندانش، دکتر طه حسین، ترجمه: محمدعلی خلیلی؛ 3ـ علی ابرمرد مظلوم، محمدتقی رهبر؛ 4ـ علی و زمامداران، علی محمد میر جلیلی. 5ـ مرد نامتناهی، حسن صدر. 6ـ تاریخ سیاسی اسلام، دکتر حسن ابراهیم حسن، ترجمه: ابوالقاسم پاینده. ت) 1ـ سیره پیشوایان،‌مهدی پیشوایی؛ 2ـ سیری در سیره ائمه اطهار، شهید مطهری؛ 3ـ زندگانی دوازده امام(ع) هاشم معروف حسینی؛ 4ـ ترجمه ارشاد شیخ مفید، سید هاشم رسولی محلاتی؛ 5ـ زندگانی چهارده معصوم، ترجمه انوار البهیه شیخ عباس قمی، مترجم کریم فیضی تبریزی. ث) 1ـ تاریخ منتظم ناصری، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه؛ 2ـ سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی؛ 3ـ تاریخ تشیع در ایران، سه جلد، رسول جعفریان؛ 4ـ تاریخ عالم آرای عباسی، میرزا محمد طاهر وحید قزوینی؛ 5ـ تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ 6ـ خدمات متقابل ایران و اسلام،‌مرتضی مطهری؛ 7ـ حبیب‌السیر، غیاث‌الدین خواندمیر؛ 8ـ تتمه المنتهی، شیح عباس قمی. ج) 1ـ علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوی، مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم؛ 2ـ مباحثی پیرامون فرهنگ انقلاب اسلامی، شهید دکتر باهنر؛ 3ـ‌جرعه جاری، علی ذو علم؛ 4ـ داستان انقلاب، مهدی طلوعی؛ 5ـ سیری در جنگ ایران و عراق،‌عبدالحلیم ابوغزاله، ترجمه: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ. 6ـ سیری در جنگ،‌آغاز تا پایان، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ 7ـ نهضت امام خمینی، سه جلد، سید حمید روحانی. خ) 1ـ تاریخ ایران بعد از اسلام، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب؛ 2ـ سیری در تاریخ ایران باستان، فریدون شایان؛ 3ـ تاریخ ایران قبل از اسلام، تاریخ ایران بعد از اسلام، حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی، دکتر باقر عاقلی؛ 4ـ تاریخ مختصر ایران، ترجمه کمسیون معارف؛ 5ـ تاریخ معجم، شرف‌الدین فضل‌الله حسینی قزوینی؛ 6ـ تاریخ ایران یا تاریخ سرجان ملکم، ترجمه سرجان ملکم.

ما به «درباره این موضوعات کتاب معرفی نماید؟ أ‌) تاریخ انبیای الهی از آدم (ع) تا پیامبر اسلام(ص) ب‌) تاریخ اسلام از زمان بعثت پیامبر اسلام(ص) تا رحلت پیامبر(ص) ت‌) تاریخ اسلام از زمان رحلت پیامبر(ص)تاشهادت امام علی(ع) ث‌) تاریخ اسلام از زمان شهادت امام علی (ع» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا