دوستی از برادران اهل سنت در هند دارم . روزی در مورد متعه در میان شیعیان از من پرسید. او را به آیه مربوطه در سوره مائده رجوع دادم اما گفت معنای دیگری برای آن ذکر شده است. جواب را به زبان انگلیسی و طبق تفاسیر اهل سنت ارائه نمایید تا برای او ارسال کنم ؟

پرسش: 

دوستی از برادران اهل سنت در هند دارم . روزی در مورد متعه در میان شیعیان از من پرسید. او را به آیه مربوطه در سوره مائده رجوع دادم اما گفت معنای دیگری برای آن ذکر شده است. جواب را به زبان انگلیسی و طبق تفاسیر اهل سنت ارائه نمایید تا برای او ارسال کنم ؟

پاسخ: 

در این مرکز تنها به زبان فارسی پاسخ می گوییم. به همین خاطر پاسخ پرسش تان را به فارسی ارسال می کنیم تا خود یا یکی از دوستانتان برای او ترجمه نماید. در پاسخ به این سؤال شما باید بگوئیم که تمامی مذاهب فقهی اسلامی اتفاق نظر دارند که رسول خدا (ص) در برهه‌ای از زمان، با وحی الهی، متع? زنان را حلال کرده است. آنچه مورد اختلاف مذاهب فقهی است استمرار این حلّیت یا نسخ1 آن می‌باشد. شیع? امامیه و اندکی از صحابه و تابعین، بر این عقیده‌اند که این حلّیت استمرار داشته است. اما مذاهب چهارگان? اهل سنت معتقدند که حلّیت متع? زنان، نسخ شده و در حال حاضر این کار حرام است. از زمان پیامبر(ص) ازدواج موقت مشروعیت داشته و در زمان ابوبکر نیز عمل می‏شد؛ ولی خلیفه دوم آن را منع نمود. این روایت مکرر در متون شیعه و اهل سنت نقل شده است که خلیفه دوم اعلام کرد: “متعتان کانتا فی عهد رسول‏اللّه‏ و انا احرمهما و اعاقب علیهما متعه النساء و متعه الحج”2 یعنی، “دو متعه در زمان پیامبر وجود داشت ولی من آن دو را تحریم نموده و عمل کننده به آن دو را مجازات می نمایم یکی ازدواج موقت و دیگری حج تمتع” در حالیکه در قرآن مجید موضوع متعه و ازدواج موقت در آیه 24 سوره نساء به صراحت مطرح شده است. در این آیه خداوند متعال می فرماید: ” فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَه” ” و زنانی را که متعه [ازدواج موقت‏] می‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‏اید” قرطبی – که تفسیرش، عصاره تفسیر اهل سنت است – صراحت دارد و می‌گوید: “و قال الجمهور: المراد نکاح المتعه الذی کان فی صدر الاسلام.”3 تمام علماء گفته‌اند: مراد از این آیه، نکاح موقت است که در صدر اسلام بود. طبری و سیوطی نیز در تفسیر خود از مجاهد نقل می‌کنند: “قال: یعنی نکاح المتعه”4 ” مراد از آن ازدواج موقت است” مشروعیت ازدواج موقت با توجه به آیه مبارکه روشن است ، ولی باید توجه نمود که این حکم شرعی هرگز منسوخ نشده و تا روز قیامت باقی خواهد ماند. بعدها مصلحت اندیشی، سبب شده است که حکومت، مردم را از عمل به این ازدواج باز دارد. احمد بن حنبل (امام حنبلی ها) با سندی که کلیه راویان آن ثقه و عادل هستند از عمران بن حصین چنین نقل می کند: “نزلتْ آیهُ المتعهِ فی کتابِ اللّه وعَمِلْنا بها مَع رسولِ اللّه (صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم) فلم تَنزل آیه تنسخها ولم ینه عنها النبی (صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم) حتی مات”. 5 “عمران بن حصین می گوید: آیه متعه در کتاب خدا آمده است و ما به آن در عصر رسول خدا (صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم) عمل کردیم و تا رسول خدا (صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم) زنده بود، آیه ای نازل نشد که آن را نسخ کند و پیامبر (صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم) نیز از آن نهی نکرد”. 1 . نسخ حکم شرعی به معنای رفع و برداشته شدن حکم قبلی، که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته، به سبب تشریع حکم بعدی است، به گونه‏ای که جایگزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد. 2 . قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1364ش، ج‏2، ص 392. 3 . همان، ج‏5، ص 130. 4 . سیوطی، جلال الدین، تفسیر الدر المنثور، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، 1404ق، ج‏2، ص: 14 و طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق، ج‏5، ص9. 5 . احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت، دارالصادر، بی تا، ج4، ص 436.

ما به «دوستی از برادران اهل سنت در هند دارم . روزی در مورد متعه در میان شیعیان از من پرسید. او را به آیه مربوطه در سوره مائده رجوع دادم اما گفت معنای دیگری برای آن ذکر شده است. جواب را به زبان انگلیسی و طبق تفاسیر اهل سنت ارائه نمایید تا برای او ارسال کنم ؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا