امام علی النقی‏علیه‏السلام در چه زمانی و چگونه از دنیا رفتند؟

پرسش: 

امام علی النقی‏علیه‏السلام در چه زمانی و چگونه از دنیا رفتند؟

پاسخ: 

امام علی النقی‏علیه‏السلام در سال 254 هجری قمری در سامرا (از شهرهای عراق)، در زمان معتز (از خلفای عباسی) مسموم شد و به شهادت رسید. در روز شهادتش اختلاف است. بنا بر قول مشهور حضرت در سوم رجب 254 به شهادت رسیدند و در خانه خود در سامرا به خاک سپرده شد.1 1 .مجلسی، بحار الأنوار، بیروت، موسسه الوفاء، 1404ق، ج27، ص 215؛ شیخ عباس قمی، منتهی الامال، قم، انتشارات هجرت، تابستان 1374، ج2، ص 681 و682. پرسش : در مورد امام محمد تقی و امام علی نقی(ع) توضیح دهید، اینکه آیا این دو امام به حکومت رسیدند و چرا از زندگانی و روایات ایشان کمتر نقل می شود؟

ما به «امام علی النقی‏علیه‏السلام در چه زمانی و چگونه از دنیا رفتند؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا