اگر زن از شوهر بپرسد: مال و پولی را که هزینه زندگی می‌کند از کجا و از چه راه حلال یا حرامی تهیه می‌نماید اما شوهر او را مؤاخذه کند، چه حکمی دارد؟ اگر شوهراهل نماز نباشد، وظیفه همسر چیست؟ چگونه می‌تواند او را به نماز خواندن وادار نماید؟

پرسش: 

اگر زن از شوهر بپرسد: مال و پولی را که هزینه زندگی می‌کند از کجا و از چه راه حلال یا حرامی تهیه می‌نماید اما شوهر او را مؤاخذه کند، چه حکمی دارد؟ اگر شوهراهل نماز نباشد، وظیفه همسر چیست؟ چگونه می‌تواند او را به نماز خواندن وادار نماید؟

پاسخ: 

در مورد پول و مالی که شوهر به منزل می‌آورد، به گفته اش اعتماد کنید. تجسّس و کنکاش لازم نیست. پرسش و تجسس در این مورد، زمینه بی اعتمادی و سرد و سست شدن بنیان خانواده را فراهم می‌سازد. در مورد توصیه به همسر درباره‌نماز، بهترین راه برای تبلیغ آن است که: 1 – ابتدا مبلّغ با عمل خویش، ذهن و فکر و بلکه دل آن طرف را چیره کند، نیز با تکریم و محبت به وی، در قلب او بنشیند. در مورد همسر که براساس روایات، هر چه ایمانش قوی‌تر و محبت و ولایتش نسبت به ائمه(ع) بیشتر باشد، رابطه محبت آمیزش نسبت به همسرش زیادتر می‌باشد.1 2 – اگر اهل مطالعه است،‌کتاب‌هایی را که با قلم شیوا و روان در ارتباط با نماز نوشته شده،‌به وی معرفی کنید یا خودتان بخرید و در اختیارش قرار دهید، مثل “پرتوی از اسرار نماز” از آقای قرائتی، “نماز تسلیم انسانی عصیانگر” از آقای جلال رفیع، “از ژرفای نماز” از مقام معظم رهبری، “نماز زیباترین الگوی پرستش” از غلامعلی نعیم‌آبادی، “نماز از نظر قرآن و حدیث” موسوی راد لاهیجی. 3 – بیان فواید و آثار عملی نماز در زندگی دنیا و آخرت و بیان دیدگاه دانشمندان با گرایش‌های دینی و مذهبی مختلف در مورد اصل نیایش ،‌ دعا و مناجات و نماز و ارتباط روحی و معنوی با خدا و استفاده از کتاب “آیین نیایش” نوشته ابراهیم غفاری و “نیایش” دکتر علی شریعتی. 4 – گاهی با هم در کانون‌های فرهنگی و جلسات سخنرانی مذهبی و اخلاقی شرکت کنید. شرکت در این گونه جلسات و تذکرات و معنویات آن، فضای ذهنی و روحی مناسبی را برای گرایش به نماز فراهم می‌کند. 5 – گاهی جهت هواخوری و تفریح با هم قدم بزنید، به پارک بروید و پس از مقدمه‌سازی مناسب، از مرگ و قیامت و مسئولیت انسان در پیشگاه خداوند سخن بگویید. اولین چیزی که در عالم قبر و قیامت از انسان سئوال می‌شود، نماز اوست. اگر شخص اهل نماز بود و نمازش مورد قبول قرار گرفت، امید است سایر کارهای خیرش نیز قبول شود. در غیر این صورت،‌هیچ کار خوبی از او قبول نمی‌شود. تذکر: اگر بخشی از راهکارهای ذکر شده، توسط فردی از دوستان و اقوام (که در وی تأثیر و نفوذ بیشتری دارد) انجام بگیرد، بهتر است، ولی در هر حال زبان تکریم و محبت نباید فراموش شود. 1 . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409ق. ‌ج14، ص 11.

ما به «اگر زن از شوهر بپرسد: مال و پولی را که هزینه زندگی می‌کند از کجا و از چه راه حلال یا حرامی تهیه می‌نماید اما شوهر او را مؤاخذه کند، چه حکمی دارد؟ اگر شوهراهل نماز نباشد، وظیفه همسر چیست؟ چگونه می‌تواند او را به نماز خواندن وادار نماید؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا