در مورد افراد بی ایمان که در صراط خداوند قرار ندارند، قضا و قدر او چگونه است؟

پرسش: 

در مورد افراد بی ایمان که در صراط خداوند قرار ندارند، قضا و قدر او چگونه است؟

پاسخ: 

قضا و قدر خداوند امری مطلق و همگانی و برای همه مخلوقات الهی است و انحصاری در انسان ها یا در بندگان شایسته خداوند ندارد ؛ در نتیجه چه انسان در مسیر عبویدت خداوند قرار داشته باشد و چه نداشته باشد ، مشمول حکم و تقدیر خداوند در امور گوناگون زندگی خواهد بود . از متون دینی استفاده می‌شود که خداوند انسان را با اراده، آزاد و در میان دو دسته از تمایلات و گرایش‌ها آفریده است: “فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها1؛ به او خیر و شر را الهام کرد”. هر فردی می‌تواند با انتخاب راه سعادت یا شقاوت را برگزیند و سرانجام نتیجه کرده‌های خویش را دریابد: “إنّا هدیناه السبیل إمّا شاکراً وإمّا کفوراً2؛ راه را به انسان نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس”. لازمه سخن فوق این است که در مورد افراد بی‌ایمان نیز تقدیر مطابق با همان چیزی است که انتخاب می‌کنند و تقدیر الهی، اختیار را از ایشان سلب نمی‌کند و می‌توانند بر هواها و خواهش‌های نفسانی غلبه کنند و به خدا ایمان بیاورند. البته اگر منظور از این پرسش تقدیر خداوند درمورد بی ایمانی آن ها است باید گفت که این بی ایمانی تقدیر آنهاست اما نه آن خود در آن نقشی نداشته باشند بلکه این بی ایمانی به انتخاب خود آنهاست . 1 . شمس (91) آیه 8. 2 . انسان (76) آیه 3.

ما به «در مورد افراد بی ایمان که در صراط خداوند قرار ندارند، قضا و قدر او چگونه است؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا