آیا شک و تردید خللی در ایمان انسان وارد می کند یا نه؟

پرسش: 

آیا شک و تردید خللی در ایمان انسان وارد می کند یا نه؟

پاسخ: 

یکی از خصوصیات آدمیزاد، شک و تردید می‏باشد چرا که شک و تردید زائیده فکر و تفکر آدمی است وقتی انسان در زمینه‏های مختلف به تفکر می‏پردازد، خواه ناخواه شک برای وی حاصل می‏شود و در قرآن و حدیث از شک سخن به میان آمده است. و آنچه که در مجموع می‏توان گفت این است که آدمی را از شک و تردید گریزی نیست ولی اگر انسان بتواند از آن به سلامت بگذرد، به سایه سار امن یقینی می‏رسد که حلاوت آن دل را تسلی می‏دهد. و بالجمله می‏توان شک را بر دو قسم تقسیم نمود آغازین قسم آن شکی است که انسان در همان مرحله شک تا پایان بماند و هیچ راه چاره‏ای برای فرار از آن محیا نکند. چنین شکی سر منشاء بسیاری از امراض باطنی می‏شود تا بدانجا که در وجود خالق شک کرده و ملحد می‏شود این قسم شک در روایات مذموم است و باعث زوال ایمان می‏شود و قسم اخیر آن است که هر چند آدمی شک می‏کند ولی با سعی و تلاش و پرسش از آگاهان و مطالعه به مرحله یقین می‏رسد چنین شکی نه تنها بد نیست که هیچ، بلکه مقدمه‏ای برای یقین می‏شود و عدوئی است که به خواست خدا سبب خیر شده و انسان در عقاید خود راسختر می‏شود و این نوع شک که انسان را به سر منزل یقین می‏رساند هیچ خللی در ایمان انسان ایجاد نمی‏کند و ضرری ندارد.

ما به «آیا شک و تردید خللی در ایمان انسان وارد می کند یا نه؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا