پرداخت قوت غالب

پرداخت قوت غالب لازم نیست ، مستحب است .مقام معظم رهبری مبلغ 150هزار تومان برای قوت غالب برنج سال 1401اعلان کرده اند ،آیت الله سیستانی برمبنای برنج ایرانی 225هزارتومان برای هرنفر،و60هزارتومان برنج خارجی ،آیت الله مکارم هرنفر 150هزارتومان برای قوت غالب برنج تعیین کرده اند.آیت الله نوری 150هزار تومان ،آیت الله وحید 140هزارتومان،آیت الله شبیری زنجانی ،برنج ایرانی 250هزارپاکستانی 110هزار هندی 75هزارتومان به عنوان قوت غالب محاسبه نموده اند.

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا