مقدار فطریه

همه مراجع: شخص باید براى خودش و کسانى که نان خور او محسوب مى‌شوند، براى هر نفر سه کیلو از خوراک مردم (مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها) و یا پول یکى از آنها را به مستحق بدهد.برای هرنفر 40هزار تومان برمبنای گندم حساب کند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا