نقش نیت در ارزش عمل و انسان

 نقش نیت در ارزش عمل و انسان

دوست گرامی. مشکل شما باید ریشه یابی شود ولی به نظر می رسد که مشکل در نیت است اگر انسان نیت اش برای خدا و قرب به خدا باشد عملش تاثیرگذار خواهد بود. ارزش عمل به نیت آن است. بر خلاف مکاتبی که برای خود عمل اصالت و ارزش قائل هستند، از منابع دینی استفاده می شود که نیت، روح عمل است و به آن معنا می بخشد و ارزش معنوی آنرا تعیین می کند و خود عمل، بدون توجه به نیت انجام آن، از نگاه دینی قابل ارزش گذاری نیست؛ بنابراین ارزش هر عمل منوط به کیفیت انگیزه انجام آن است که خیر باشد یا شر!
همچنین از منظر دین، اصل بندگی با نیت تحقق می یابد و عمل و عبادت فرع آن است و انسان با نیت خالص درونی، به مقام عبودیت می رسد و عمل، ظهور بیرونی نیت است.
رسول خدا (ص) فرمودند: اِنَّمَا الْاَعْمالُ بِالنِّیَّهِ، وَ اِنَّما لِامْرِءٍ مَانوی، فَمَنْ کانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَی اللهِ وَ رَسولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَی اللهِ وَ رَسولِهِ، وَ مَنْ کانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْیا یُصیبُها اَوِ امْرَاَهٍ یَتَزَوَّجُها فَهِجْرتُهُ اِلی ما هاجَرَ اِلَیْهِ؛
همانا اعمال، وابسته به نیت است؛ برای انسان همان است که قصد کرده و هدف قرار داده است. هر کس به خاطر خدا و رسول هجرت کرده است، هجرتش به سوی خدا و رسول است؛ و هر کس به خاطر زنی که با او ازدواج کند و یا به خاطر ثروتی که به چنگ آورد هجرت کرده است، هجرتش به سوی همان خواهد بود.
نیت مومن و کافر حتی از عمل ایشان مهمتر و تعیین کننده تر و تاثیر گذارتر است: نِیَّهُ المُؤمنِ خَیرٌ مِن عَمَلِهِ و نِیَّهُ الکافِرِ شَرٌّ مِن عَمَلِهِ و کُلُّ عامِلٍ یَعمَلُ على نِیَّتِهِ؛ نیت مومن از عمل او بهتر است (چون گاه نیت کار خیر دارد، اما موفق به انـجام آن نمى شوند) و نیت کافر بدتر از عمل او است (زیرا نیت بد در سر مى پروراند و به انجام آن امید مى بندد، لیکن گاهی امکان به کار بستن آن ها را نمى یابد) و هر عمل کننده اى، مطابق نیّت خود عمل مى کند.
همواره می توان نیت انجام کار نیک یا بد داشت، در حالی که همیشه نمی توان عمل صالح یا ناصالح انجام داد، چون گاهی عمل خارجی با مانع مواجه می شود؛ لذا نیت است که نشانگر صالح و ناصالح بودن عمل انسان است.
اگر کسی کارهای عبادی و غیر عبادی خود را با هدف کسب رضایت و نزدیک شدن به خداوند انجام دهد، تمام زندگی اش در راستای یک هدف و آن لقای الاهی و وصول به محبوب عالم، سامان می یابد و از این طریق به تمامی آرزوهای انسانی و الهی خود می رسد، در غیر این صورت، از مسیر صحیح خارج خواهد شد و به گمراهی و هلاکت منتهی می شود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا