آرزوی دیدار امام عجل الله تعالی فرجه

 آرزوی دیدار امام عجل الله تعالی فرجه

وظیفه و تکلیف ما در عصر غیبت کبرى، زمینه سازى براى ظهور و قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و آمادگى براى همراهى با او، ترویج و تبلیغ آرمان ها ، هم سنخى و ارتباط روحى و قلبى ، عمل به دستورات دینى، شناخت خواسته هاى او عجل الله تعالی فرجه از ما و رفع موانع ظهور است.دوران ما، عصر انتظار پویا و سازنده است و معناى آن چشم به راه بودن، دعا کردن، صبر و تحمّل داشتن و تقویت ایمان و یقین است. همیشه و در همه جا، به فکر و یاد او باشیم و براى سلامتى و فرج آن حضرت عجل الله تعالی فرجه دعا کنیم. بر این اساس در کتاب هاى معتبر روایى، سفارش و دستورى مبنى بر چنین خواسته اى، خارج از وظایف ماست اگر نگوییم حتّى با آن منافات دارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا