استفاده از آب مسجد

 استفاده از آب مسجد

استفاده از آب مسجد در خارج مسجد حرام و موجب ضمان است و خریدن چیزی برای مسجد مجوز استفاده از آب آن نمی شود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا