ادامه نسل حضرت آدم چگونه بوده است؟

پاسخ اجمالی:

سه قول وجود دارد:

  1. هابیل و قابیل با دو دختر که یکی از جنیان بوده و دیگری حوریه بوده است ازدواج کرده‌اند.
  2. فرزندان آدم با بازماندگان انسان‌های گذشته ازدواج کرده‌اند که سال‌ها قبل از آدم بر روی زمین زندگی کرده‌اند.
  3. در آن زمان چون ازدواج خواهر و برادر حرام نبوده است با یکدیگر ازدواج کرده اند.

پاسخ تفصیلی:

تناسل طبقه اوّل انسان، یعنی آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است که نتیجه اش متولد شدن پسران و دخترانی و به عبارت دیگر خواهران و برادرانی گردیده است و در این باره بحثی نیست، بحث در این است که طبقه دوم بشر یعنی همین خواهران و برادران چگونه و با چه کسانی ازدواج کرده اند؟ آیا ازدواج در بین خود آنان بوده و یا به طریقی دیگر صورت گرفته است؟ که در این رابطه با توجه به روایات و آراء دانشمندان سه نظریه مطرح می باشد.
1. ازدواج و تناسل فرزندان آدم ـ علیه السّلام ـ به این نحو بوده است که خداوند برای هر یک از پسران و دختران، زوجی از فرشتگان و جنّیان آفرید و اولاد آنها با یکدیگر به صورت پسر عمو و دختر عمو در آمدند و تکثیر نسل صورت گرفت.
«زراره» به نقل از امام صادق ـ علیه السّلام ـ در ردّ نظر اهل سنّت پیرامون ازدواج برادران و خواهران با یکدیگر می گوید: وای بر این گروه که نظرات آنها نه موافق نظرات فقهای حجاز است و نه مطابق آراء فقیهان عراق. خداوند دو هزار سال قبل از خلقت آدم امر فرمود تا بر لوح محفوظ نقش بندند که ازدواج برادر و خواهر با یکدیگر از محرمات است پس چگونه است اینگونه نظرات در حالیکه ما هیچ اثری از حلیّت این موضوع در کتب آسمانی مثل تورات و زبور و فرقان(قرآن) نمی یابیم براستی که اینگونه برداشتها چیزی نیست مگر تقویت نظریه مجوسیان.»
آنگاه حضرت پیرامون پیدایش نسل آدم و ذریّه او اینگونه فرمودند:«آدم ـ علیه السّلام ـ در هفتاد بار زایمان حوّا ـ علیه السّلام ـ صاحب یکصد و چهل دختر و پسر شد(حضرت حوّا در هر حمل صاحب دو قلو، یکی پسر و دیگری دختر، می شدند) تا اینکه هابیل به دست برادرش کشته شد. در مرگ او آدم آنقدر بی تابی کرد که تصمیم گرفت پنجاه سال از نزدیکی با حوّا دوری گزیند، بعد از این مدت طولانی خداوند بر آنها عطیه ای بهشتی مرحمت فرمود، عصر روز پنج شنبه حوریه ای سیه چشم بنام« نزله» از بهشت فرود آمد و به امر خداوند با «شیث» ازدواج نمود و فردای آن روز به هنگام عصر دیگر کنیزکی بهشتی بنام «منزله» به امر خداوند از بهشت پایین آمده و به ازدواج فرزند دیگر آدم یعنی«یافث» در آمد. از همسر شیث پسری به دنیا آمد و نیز از همسر یافث دختری، و آن هنگام که آند و به حد بلوغ رسیدند با یکدیگر ازدواج نمودند سلف صالح و برگزیدگان از پیامبران یکی پس از دیگری پا به عرصه وجود نهادند.»(1)
در حدیث دیگری علاّمه مجلسی به سند معتبر نقل می کند که امام باقر ـ علیه السّلام ـ فرمودند:«از برای آدم چهار پسر متولد شد، پس خدا به ایشان چهار نفر از حور العین فرستاد، پس هر یک از ایشان را به یکی از پسرهای خود داد، و چون فرزندان از ایشان به دنیا آمد خدا آن حوریان را به آسمان برد، و به این چهار نفر، چهار نفر از جنّ تزویج کرد و نسل از ایشان به هم رسید، پس هر حملی که در مردم هست از آدم هست، و هر حُسن و جمالی که هست از حور العین است، و هر بدصورتی و بدخلقی که هست از جنّ است.(2)
در روایتی دیگر از امام صادق ـ علیه السّلام ـ نقل شده است که:«… هنگامیکه قابیل به سنّ بلوغ رسید با دخترکی از جنس جنّیان به نام«جهانه» ازدواج نمود، بعد از آن خداوند هابیل را به آدم بخشید و او با حوریه ای بهشتی به نام«نزله» وصلت نمود»(3)
2. آنها (فرزندان آدم ـ علیه السّلام ـ ) با نسل های باقیمانده از نسل های پیشین ازدواج کردند. چرا که آدم ـ علیه السّلام ـ نخستین انسانی نبود که بر این پهنا گام نهاده، بلکه پیش از او انسانهایی در روی زمین زندگی می کرده اند و منقرض شده اند چیزی که هست بقایایی از آنها در روی زمین وجود داشت که به تکثیر نسل کمک می کرد.(4)
در کتاب«توحید» صدوق از امام صادق ـ علیه السّلام ـ روایتی آورده شده که در ضمن آن به راوی فرموده:«شاید شما گمان کنید که خدای عزّوجلّ غیر از شما هیچ بشر دیگری نیافریده، نه چنین نیست بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آدم از آدم ها هستید.»(5)
و از امام باقر ـ علیه السّلام ـ و امام سجاد ـ علیه السّلام ـ نیز حدیثی به این معنا نقل شده است.(6)
3. نظریه سوم ناظر به اینست که: ازدواج آنها با خودشان انجام گرفته و مجوّز آن، ضرورت آغاز آفرینش و نبودن همسری دیگر بوده است.
از امام سجاد ـ علیه السّلام ـ (در گفتگویی که با مردی قرشی داشته) نقل شده است که«… هابیل با«لودا» خواهر هم قولوی قابیل ازدواج کرد و«قابیل» با«اقلیما»، همزاد و هم قولوی هابیل.» مرد قرشی گفت اینکه عمل مجوسیان امروز است، حضرت فرمود:«مجوسیان اگر این کار را می کنند و ما آن را باطل می دانیم برای این است که بعد از تحریم خدا آن را انجام می دهند.»(7)
و به سند صحیح از امام رضا ـ علیه السّلام ـ در جواب اینکه:«نسل آدم چگونه به هم رسید؟ نقل شده که فرمود:«حوّا حامله شد به هابیل و خواهر او در یک شکم، و در شکم دوم به قابیل و خواهر او، پس هابیل را به خواهر قابیل و قابیل را به خواهر هابیل تزویج نمود، و بعد از آن نکاح خواهران حرام شد.»(8)
در جمع بندی اقوال باید بگوییم که علاّمه مجلسی قول اول را قوی تر دانسته ودرباره ی احادیثی که موید دیدگاه سوم است .گفته:«چون این احادیث موافق اهل سنّت است، بر تقیّه حمل کرده اند.»(9)
همچنین سید نعمت الله جزایری صاحب«قصص الانبیاء» قول اول را پذیرفته و احادیث قول سوم را حمل بر تقیه می کند.(10)
آقای محمد محمدی اشتهاردی صاحب کتاب«قصّه های قرآن» قول دوم را بهترین قول دانسته است.(11)
علاّمه طباطبائی در«المیزان» در تفسیر آیه شریفه وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثِیراً وَ نِساءً(12) به شدّت طرفدار قول سوم است .و می نویسد:«از ظاهر اطلاق آیه شریفه بر می آید که در انتشار نسل بشر غیر از آدم و همسرش هیچ کس دیگری دخالت نداشته، نه هیچ زنی از غیر بشر دخالت داشته، و نه هیچ مردی، چون قرآن کریم در انتشار این نسل تنها آدم و حوّا را مبدأ دانسته و اگر غیر آدم و حوّا مردی یا زنی از غیر بشر دخالت می داشت، می فرمود:« و بثَّ منْهُما و مِنْ غیرهما» و یا عبارتی دیگر نظیر این را می آورد تا بفهماند که غیر از آدم و حوّا موجودی دیگر نیز دخالت داشته.
و اما اینکه چنین ازدواجی در اسلام حرام است و بطوری که حکایت شده در سایر شرایع نیز حرام و ممنوع بوده است ضرری به این نظریه نمی زند برای اینکه تحریم حکمی است تشریعی، که تابع مصالح و مفاسداست، نه حکمی تکوینی(نظیر مستی آوردن شراب) و غیر قابل تغییر، و زمام تشریع هم به دست خدای سبحان است.»(13)
درنتیجهباید گفت: که اگر با هم ازدواج کرده باشند قبل از تحریم خداوند بوده است، چرا که اگر منظور از محرم بودن این باشدکه همه انسانها(زنان و مردان) نسبت به یکدیگر حرام هستند از جهت نکاح و ازدواج، باید گفت: این سخن درست نیست چرا که بعد از ازدواج قابیل و هابیل با خواهران هم قلوی یکدیگر(که ازدواجشان قبل از تحریم بود) فرزندان آنها با یکدیگر محرم(به معنای حرمت نکاح با یکدیگر) نیستند. بلکه رابطه پسر عمو و دختر عمویی دارند. و یا در نهایت رابطه پسر خاله و دختر خاله و یا پسر عمّه دختر عمّه، واضح است که ازدواج اینها اشکالی نداردو از نوع ازدواج خواهر و برادر نیست.
و امّا اگر منظور از محرم بودن این است که پس الان باید همه با هم خویشاوند باشند این سخن درستی است چرا که همه انسانها از یک پدر و مادرند و در حقیقت تمام فرزندان آدم خویشاوندان یکدیگرند و این پیوند و ارتباط ایجاب می کند که شما نسبت به همه انسانها از هر نژاد و هر قبیله ای همانند بستگان فامیلی خود محبت بورزید.»(14)

__________________________________

پاورقی:

1. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403 هـ .ق، ج 11، ص 224 و 223، همچنین علامه مجلسی این روایت را به سند معتبر نقل کرده در کتاب: حیوه القلوب(تاریخ پیامبران)، تحقیق سید علی امامیان، انتشارات سرور، 1378 هـ .ق، ج 1، ص 194، همچنین: ابن بابویه(صدوق)، علل الشرایع، دارالحجّه للثقافه، 1416 هـ .ق، ج 1، باب عله کیفیه بدء النسل، ص 32، 35، حدیث 2.
2. عیّاشی، تفسیر عیاشی، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، ج 1، ص 215.و مجلسی، حیاه القلوب، پیشین، ج1، ص 194 و 195.
3. مجلسی، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفا، 1403، ج 11، ص 226، به نقل از کتاب«الشفاء و الجلاء».
4. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ بیست و هشتم، ج 3، ص 282، و سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم، موسسه امام صادق ـ علیه السّلام ـ ، ج 11، ص 111.
5. محمد بن علی بن باویه قمی ،شیخ صدوق، ابن بابویه، توحید، تهران، مکتبه الصدوق، چاپ1378 هـ .ق، ص277، حدیث 2.
6. حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، مطبعه الغلمیّه، چاپ دوم، ج1، ص59 و 16 و مجلسی، بحارالانوار، پیشین، ج 54، ص 336.
7. طبرسی، احتجاج، نجف، انتشارات نعمان، 1386، هـ .ق، ج 2، ص 44.
8. مجلسی، حیاه القلوب، پیشین، ج1، ص 198.
9. مجلسی،علامه محمد باقر، حیاه القلوب، پیشین، ج1، ص 198، و بحارالانوار، ج 11، ص 219.
10. جزایری، سیّد نعمت الله، قصص الانبیاء، ترجمه یوسف عزیزی، تهران، انتشارات هاد، چاپ پنجم، 1379 هـ .ش، ص 114.
11. محمدی اشتهاردی، محمد، قصّه های قرآن، تهران، انتشارات نبوی، 1379، ص 24 و 25.
12. نساء:1.
13. طباطبائی، علامه سید محمد حسین، المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، ج 4، ص 229.
14. مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از دانشمندان، تفسیر نمونه ،قم :مدرسه امیرالمومنین ، پیشین، ج 3، ص 280.

منبع: نرم افزار پاسخ

دکمه بازگشت به بالا