ازدواج در عده

 ازدواج در عده

این عقد باطل است و به نظر مرحوم امام بنابر احتیاط موجب حرمت ابدی هم شده است لذا با دفتر مرجع تقلیدشان تماس بگیرند بهر صورت گفتند عمل نمایند .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا