جماعت بدون وضو با غسل غیر جنایت

 جماعت بدون وضو با غسل غیر جنایت

اگر اجتهادا یا تقلیدا با همه غسل هائی که مشروعیتش ثابت شده نماز را بدون وضو صحیح بداند و سائر شرائط امامت را هم داشته باشد خبر دادن به مامومین لازم نیست و نمازآنان صحیح است اما اگر مامومی بداند که امام وضو نگرفته و به نظر مجتهد ماموم نماز با غسل مستحبی صحیح نیست ؛نمی تواند اقتدا کند .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا