موارد ضمان

 موارد ضمان

اگر شاگر تابلو را در محل مناسب و با رعایت ضوابط نصب کرده که احتمال افتادن نبوده و اتفاقا براثر طوفان افتاده است ضامن نیست اما اگر سهل انگاری در نصب کرده که شکسته شدن شیشه ماشین به او مستند باشد ضامن است .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا