چرا امام و یارانش برای رفع تشنگی از شیر شتران استفاده نکردند؟

پاسخ :
1. این‌گونه شبهات (که معمولا از سوی دشمنان شیعیان که از اهل سنت و گاه دیگر ادیان هستند مطرح می‌شود) نوعی ساده انگاری مخاطبان است زیرا حیوان باید آبی بیاشامد تا بتواند شیر بدهد وقتی آبی نیست تا انسانها از آن بیاشامند، شترهای آن‌ها از کدام آب استفاده می‌کردند تا شیر دهند!.
2. پیش از اشاره به مورد دوم و به عنوان مقدمه باید گفت:‌ تعدادی از یاران امام حسین علیه‌السلام در شب عاشورا حضرت را رها کرده و به بیابان‌ها گریختند در نتیجه تعداد یاران باقی مانده حضرت 72 مرد بود که برخی از آنان نیز همراه با خانواده آمده بودند.
اکنون با توجه به مقدمه فوق باید گفت:‌ مگر در کاروان امام حسین علیه‌السلام چند شتر وجود داشته که بتواند از روز هفتم تا شب دهم جواب‌گوی آن همه انسان باشد.
3. بعلاوه مگر همه آن شترها ماده بودند و همه شیرده؟!
منبع:سایت انوار طاها

دکمه بازگشت به بالا