داشتن سال خمسی با درامدکم

 داشتن سال خمسی با درامدکم

داشتن سال خمسی برای نظم درزندگی وحساب دخل وخرج ومانده حساب خوب است اگر چیزی اضافه نداشت بدهکار نیست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا