اثرگذاری مجردات در زندگی انسان

 اثرگذاری مجردات در زندگی انسان

هیچ مستندی مبنی بر چنین حضوری وجود ندارد .
امکان لمس غیر مادی برای انسان محال عقلی است .
رعایت آداب شرع مقدس موجب حفظ از هر گونه اضرار است .
موجودات را در یک تقسیم بندی می توان به موجودات مادی و غیر مادی تقسیم کرد. موجودات مادی عالم ماده و جسمانی را تشکیل می دهند و بر آنها نظام مادی حکم فرماست عالم آنها را عالم نا سوت و در اصطلاح قرآن عالم شهادت می نامند. این عالم را عالم ماده و حرکت و زمان و مکان گویند و در یک کلام عالم طبیعت و محسوسات یا عالم دنیا است.
موجودات غیر مادی و به تعبیر فلسفی مجردات ، آنهایی هستند که مادی نیستند و در واقع مجرد از ماده اند. از آنجا که موجود مجرد همواره از موجود مادی دارای وجودی برتر است از این رو آنها عالمی برتر از عالم ماده دارند. آنها نیز با توجه به شدت و سعه وجودشان و میزان تجردشان از وجودی متفاوت بر خوردارند و از این رو در عالمی متناسب با شدت وجودی شان بسر می برند. این موجودات به ترتیب شدت وجودی شان در عالم مثال یا ملکوت، عالم جبروت و عالم لاهوت بسر می برند .
روح و نفس انسانی نیز موجودی مجرداست و هر چند که مادی نیست و مجرد است اما همواره باید همراه ماده باشد و نمی تواند بدون ماده وجود یابد و این ویژگی مخصوص عالم ماده نیست بلکه روح در عالم مثال و عالم برتر از عالم ناسوت و دنیا نیز با جسمی مثالی و متناسب با آن عالم خواهد بود. بنابراین تجردش در حد تجردی ضعیف است و همواره باید در قالب و جسمی غیر مجرد جای گیرد. مجردات داراى مراتبى است. روح و عقل آدمى نیز مجردى هستند که تعلق به ماده دارند و در اثر رشد و حرکت ماده به وجود آمده اند (مثلاً جنین در اثر رشد و حرکت در رحم مادر، داراى روح و حیات بشرى مى گردد و روح وى به طور کلى بى ربط از ماده نیست). فلاسفه قائلند که بعد از مرگ نیز روح، مجرد محض نمى گردد و بقاى تجردى آن در ضمن تعلق به ماده و جسم برزخى است. ارتباط مفید و سازنده عالم مجردات با ماده قابل انکار نیست . جن از موجودات عالم مجردات و به معنی موجود مخفی و پنهان است . بنا بر مشهورات در بین بنی جان گاهی جن کافر و آزار دهنده به مسلمین وجود داشته است . دقت در امور دینی و رعایت شرع مقدس اسلام مانع هر گونه آثار سوء وجودی و اثر گذاری آنها در زندگی انسان است .
حضور جن در زمین به قبل از انسانها برمیگردد :
1- ترس در مورد جن از نگرش غلط و غیرواقعى و باورهاى نادرست ناشى مى شود
2- گاهى اوقات نیز ترس ازجن اکتسابى است یعنى به خاطر تلقین دیگران
3- گاهى نیز ممکن است چنین ترس هایى به خاطر حادثه و اتفاقى ناگوار و وحشتناکى است که در گذشته دور یا نزدیک در تاریکى و تحت تأثیر اوهام و خیالات باشد .
حل مشکل :
1- همه موجودات مخلوق خداوند و مقهور نیروی او می باشند و خداوند قدرت مطلق و بی انتها است . اگر انسان با اعتقاد در زندگی به خدا تکیه کند و به او پناه ببرد هیچ موجودی نمی تواند به او ضرر و یا آسیبی برساند .
2- به خود تلقین کنید «من هیچ گونه هراسى از جن ندارم و آنها نمى توانند در من تأثیر بگذارند».
3- صبح ها به تدریج زمان بیدار شدن خود را زودتر قرار دهید و سعى کنید روزى یکى دو دقیقه زودتر از شب هاى دیگر از خواب بیدار شوید و تاریکى را بیشتر لمس و احساس کنید .
4-خواندن سوره های ناس و فلق و توحید و کافرون برای دور ماندن از خطرات و وسوس ها مفید و نافع هستند و نیز خواندن آیه الکرسی در دفع گرفتاری و آسیب موثر است .
«ترس معقول» ترسى است که در آن، احتمال وقوع یک خطر واقعى وجود داشته باشد. در این ترس، هیچ گونه سرزنشى متوجه شخص نیست؛ بلکه از این جهت که از یک امر خطرناک ترسیده و پرهیز نموده است مورد تأیید دیگران است. براى مثال اگر کسى از ترس مواجهه با یک حیوان درنده خطرناک، از رفتن به بیابان و یا جنگل خوددارى کند، هیچ کس او را بابت این ترس سرزنش نمى کند؛ بلکه اگر او به این ترس خود اعتنا نکند و خود را در موضع خطر قرار دهد، مورد سرزنش افراد عاقل قرار مى گیرد.در مقابل، «ترس موهوم» قرار دارد؛ یعنى، درواقع خطرى انسان را تهدید نمى کند؛ ولى توهمات او به گونه اى است که خود را مواجه با خطر مى بیند؛ مانند شخصى که از تاریکى مى ترسد و گمان مى کند خطرى او را تهدید مى کند! در حالى که مى داند در آن مکان تاریک، چیز خطرناکى وجود ندارد. این ترس موهوم «جُبن» نامیده مى شود و چیز خوبى نیست و انسان باید آن را از خود دور کند تا بتواند شجاعت لازم را در زندگى داشته باشد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا