فروش کلیه

 فروش کلیه

برخی از فقها فروش آن را جایز و برخی دیگر باطل می دانند .لذا اگر کسی بخواهد کلیه خود را بدهد در صورتی که برای خودش ضرر قابل توجه نداشته باشد پول را برای اجازه برداشتن بگیرد نه قیمت کلیه .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا