عقد بدون تعیین مهریه

 عقد بدون تعیین مهریه

عقد دائم بدون مهریه صحیح است و تبدیل به مهر المثل می شود و عقد موقت بدون مهریه باطل است .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا