اقتداء نماز احتیاطی

 اقتداء نماز احتیاطی

اگر نماز امام یقینی باشد اقتداء به اوهر چند نماز شما احتیاطی باشداشکال ندارد ( عروه الوثقی ج 1 ص 575 ))

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا