منابع فراوان و مشکلات اقتصادی

 منابع فراوان و مشکلات اقتصادی

درست است که کشور ما دارای منابع زیادی است، البته نه به میزان 9 درصد منابع جهان بلکه بیش از 7 درصد ذخایر منابع جهان در کشور ما قرار دارد. اما این بدان معنا نیست که این منابع بالفعل قابل استفاده هستند، بلکه این ها جزو ذخایر و منابع بالقوه کشور هستند. منابع نفت و گاز و معادن به مرور استخراج شده و قابل بهره برداری هستند. ارزش مجموع منابع موجود در کشور را نباید به عنوان منابع بالفعل و در اختیار کشور در نظر گرفت. جریان رسانه ای معاند و بدخواهان نظام با هدف تضعیف اقدامات و دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از شگردهای رسانه ای با مانور روی منابع کشور به گونه ای وانمود می کنند که کشور ما بالفعل و در حال حاضر همه این منابع را در اختیار دارد و مشکلات اقتصادی را به آن مرتبط می کنند. و از سوی دیگر به موانعی که توسط دشمنان در جهت جلوگیری از به فعلیت رسیدن این ظرفیت ها می شود-همانند تحریمها و جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در بخش زیرساخت ها، ترور نخبگان کشور، ایجاد روحیه یأس و ناامیدی و فرار مغزها، حمایت از جریان های لیبرال و وابسته به استکبار جهانی، جلوگیری از تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی و… – اشاره ای نمی کنند. همچنین اگر به منابع به عنوان دارایی ها و سرمایه های کشور توجه داریم، به هزینه ها و اقدامات انجام شده و پروژه های عظیم در بخش های مختلف و زیر ساخت های ایجاد شده و خدمات مختلف نیز باید توجه داشته باشیم. مجموع درآمد و هزینه باید در کنار هم مقایسه شود نه آنکه در یک مورد به منابع و سرمایه های بالفعل و بالقوه توجه شود و در مورد دیگر اقدامات انجام شده نادیده گرفته شود و بر مشکلات اقتصادی و کاستیها تمرکز شود. منطقی نیست در مورد یک فرد تنها به درآمد وی توجه داشته باشیم و به هزینه های او توجه نکرد و کارهایی که انجام داده را از نظر دور داشت. در اینکه باید از منابع کشور به عنوان سرمایه های کشور به درستی و به بهترین شکل استفاده شود و در اینکه در این زمینه ضعف ها و کاستیهایی وجود دارد، تردیدی وجود ندارد. اما به استناد آن نباید اقدامات و تلاش های صورت گرفته را نادیده گرفت. وضعیت اقتصادی و مشکلات کشور تنها به منابع و استفاده نکردن از آنها باز نمی گردد، بلکه ناشی از عوامل مختلفی است از جمله برخی مشکلات ساختاری(وابستگی به نفت، دولتی بودن و خصوصی نشدن به معنای واقعی، مشکلات نظام بانکی، گمرکی، مالیاتی، بروکراسی دست و پا گیر، فقدان شفافیت و ضعف نظارت و…) ضعف مدیریت و برنامه ریزی، ضعف روحیه انقلابی، استفاده نکردن درست از ظرفیت ها و امکانات مادی و غیر مادی کشور و چشم دوختن به بیرون کشور و… دستاوردهای خیره کننده کشور در عرصه های مختلف علمی؛ پزشکی،نانو، هوا فضا، هسته ای و دفاعی و قرار گرفتن کشور ما با وجود همه دشمنیها، فشارها و سنگ اندازیها در میان چند کشور برتر دنیا بیانگر ظرفیت پیشرفت کشور است و بی تردید اگر این اراده و نگاه بر عرصه اقتصادی نیز حاکم شود می توان مشکلات موجود را برطرف نموده و پیشرفت شایسته کشور را رقم زد.
در این زمینه می توانید به کتاب صعود چهل ساله که شامل مطالب مستندی از عملکرد ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران می‌باشد، مراجعه نمایید: ر.ک: tabnakjavan.com/fa/news/33958

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا