.محرمیت دخترزن ازشوهر دوم بر شوهر اول

 .محرمیت دخترزن ازشوهر دوم بر شوهر اول

اگر ان مرد قبلی حداقل یک مرتبه با ان زن نزدیکی و دخول کرده وبعد او را طلاق داده , دخترانی که ان زن بعدا از شوهر دوم پیدا کرده به شوهر قبلی او محرم می باشند( تحریر الوسیله ج 3 ص 494 م 4 ))

دکمه بازگشت به بالا