عقیقه برای میت

 عقیقه برای میت

عقیقه از مستحباتی است که خیلی روی ان تاکید شده حتی گفته شده اگر کسی در زمان حیاتش موفق به انجام ان نشد ورثه بعداز فوتش برای او عقیقه را انجام دهند – چون درواقع نوعی صدقه است و ثوابش رابه روح او اهدا نمایند ((تحریرالوسیله ج3 ص 552 م 9 ))

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا