تفاوت نماز اول وقت با وقت فضیلت

 تفاوت نماز اول وقت با وقت فضیلت

سؤال: آیا «وقت فضیلت» با «اول وقت» تفاوت دارد؟
جواب: ابتدای زمانی که نماز واجب می شود ــ مانند زوال ظهرــ، «اول وقت نماز» است و «وقت فضیلت» از اول وقت شروع می شود و تا مقداری که در رسالۀ عملیۀ حضرت امام (ره) توضیح داده شده است، ادامه دارد و هر چه نماز در زمان نزدیکتر به اول وقت خوانده شود، فضیلتش بیشتر است، مگر آنکه تأخیر به دلیل مهمی مانند انتظار برای جماعت باشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا