مراحل کلی سلوک

 مراحل کلی سلوک

دوست گرامی. هدف خلقت انسان در این دنیا رسیدن به رشد و کمال انسانی است و خدای متعال همه انسان ها را برای چنین هدفی آفریده است بنابراین همه انسان ها باید این مسیر را طی کنند و توانایی آن نیز در همگان وجود دارد و همه امکانات هدایتی را خدای متعال در اختیار انسان قرار داده است بنابراین شما هم حتما استعداد سلوک و کمال را دارید و به قدر همت خود در این راه پیش خواهید رفت.
منتهی این مسیر سه فاز و مرحله دارد. سلوک شرعی که انجام واجبات و ترک محرمات است و سلوک اخلاقی که اصلاح صفات شخصیتی و درونی است و سلوک عرفانی که وصول به حقیقت و توحید است و هر کسی که وارد این مراحل می شود به قدر همت خود می تواند مراحل را طی نماید.
شریعت، طریقت و حقیقت
1. شریعت؛ شریعت گام ابتدایی سلوک است، اهل شریعت یا اهل ظاهر دین شامل احکام واجب و مستحب و حرام و مکروه هستند. این مرحله عمومی است و متصدی آن علمای کلام و فقه و اصول و حدیث و درایه هستند.
2. طریقت؛ طریقت به خواص از مومنین تعلق دارد که پس از پرداختن به شریعت مشغول اصلاح و تعالی عالم درون و تزکیه نفس و تخلق به اخلاق الهی هستند و متصدی این بخش علمای اخلاق اند.
3. حقیقت؛ حقیقت مخصوص خاص الخاص از مومنین است که تنها به حقیقت می نگرند و از کثرت فارق گشته و با توحید هم آغوش شده و در پی شهود حقیقت اند. متصدی این بخش علمای عرفان نظری و عملی اند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا