صفات یاران امام عصر ارواحنا فداه

 صفات یاران امام عصر ارواحنا فداه

برای اینکه از یاران واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم باید رفتارها و برخوردها وگفتارهای خود را مهدوی کنیم ؛یعنی ،زندگی و مرگ بر اساس و مطابق موازین دینی داشته باشیم .در این راستا برخی از راهکارهای مربوطه :
1. سنخیت با امام
2. پرهیزکارى و تزکیه نفس

3. اظهار محبّت وولایت

4. اظهار اشتیاق و چشم به راه بودن

5. شناخت و معرفت امام

5. ارتباط وتجدید عهد با ولایت
6.مبارزه و امر به معروف و نهى از منکر
7. حق خواهى و حق مدارى
8.کسب آمادگى براى ظهور

9.اطاعت از نایبان امام عجل الله تعالی فرجه الشریف

دکمه بازگشت به بالا