جواب سلام درنماز

 جواب سلام درنماز

اگر در نماز کسی سلام دهد و به دلایلی همان لحظه نتوانم جوابش را دهم تا چند ثانیه میتوان جواب سلامش را بدهم؟

انسان باید جواب سلام را فورا بدهد و اگر عمدا یا ازروی فراموشی جواب سلام را به قدری طول بدهد که جواب ان سلام محسوب نشودچنانچه در حال نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در حال نماز نباشد هم جواب دادن واجب نیست (( توضیح المسائل مراجع ج 1 م 1138 ))

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا