ریا مبطل نماز

 ریا مبطل نماز

اگر در نماز حالتی را سهوا برای غیر خدا انجام دهی (یعنی مثلا به طور سهوی برای اینکه کسی دارد نگاه می‌کند مثلا کمی طولانی تر کنی نماز را و به‌محض اینکه متوجه حرکت شدی یعنی ازحالت سهوی بیرون امد و متوجه کار خود شوی از ریا خودداری کنی )،در این حالت نماز خوانده شده باطل است طبق نظر رهبری؟

به مجرد ان که یک ان یک جز ء از نمازرا برای غیر خدا انجام دهد ویا برای نشان دادن به دیگران ان را طول بدهد نماز باطل می شود هر چند بلا فاصله پشیمان شود و یا از حالت غفلت خارج گردد وبایدان نماز را با توجه وخالی از هرگونه ریا دوباره بخواند(توضیح المسائل مراجع ج 1 م 946و947 ))

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا