واکسن ،عوارض .

 واکسن ،عوارض .

کارازاین حرفها گذشته به بزرگان علم پزشکی ومراجع تقلید نگاه کنید مرجعی که درسن حدود صدسالگی است 80سال تحصیل کرده وهمه گفته ها ونوشته ها وبیانات اهلبیت علیهم السلام را دیده ودررشته های گوناگون اهل نظر است می گوید همه واکسن بزنند وخودش دوز سوم را زده ،مردم چه اطلاعی دارند،باید به نظر متخصص عمل کرد ،درهررشته باید به اهل فن وخبره عمل کرد ،چگونه حرفهای بدون علم وبدون مدرک فلان سلبیرتی سند می شود ولی نظر همه متخصصان بی اعتبار،خیلی ازاین افرادرفتند خارج با هزینه سنگین وواکسن امریکائی زدند،نظر آنها این است واکسن داخلی بی اثر است اگر امریکائی وارد می کردیم خوشحال می شدند،فریب این افراد را نباید خورد.بعضی ازاین حرفها سیاسی کاری است نباید اعتنا کرد.چطور درلباس پوشیدن بانکداری سینما وساختمان ودانشگاه و….ازغرب وتجربه بشری استفاده می کنیم اینجا که رسید می گوئیم واکسن توطئه است ،با فرض اینکه اگردراوائل کار نسخه سازمان جهانی بهداشت عملی می شد درحال حاضر عموماٌ کارداخل است ونباید توصیه های متخصصان داخلی را که ازسر دلسوزی است بی توجهی کنیم،بدانید بسیاری ازاین حرفها ازروی جهل یا فریب افکار عمومی است ،چطور نوزاد معصوم را بعد از تولد چند نوبت واکسن می زنند آنجا ضرر ندارد ؟آیا می شود دروقتی که بیمارستانهای کشور پرازکرونائی است ودرحال جان دادن هستندقدرت تنفس ندارند، بگوئیم صبر کنید آویشن یا زنجبیل یا سیر برایتان بیاوریم ،خوب دقت کنید: اگر ازاول ما یک سیستم درمانی وطنی وخودمانی کامل داشتیم ودرست کرده بودیم که جوابگوی بیماری مردم باشد می توانستیم اینجا هم بگوئیم ما خودمان برنامه داریم ولی وقتی یک روزکشتی داروی خارجی دیر می رسدفریاد همه بلند می شودچه کار بایدکرد، درهمه بیماریها ما نسخه خارجی را عمل می کنیم دراین مورد هم باید ازتجربه بشری استفاده شود،البته بومی سازی هم درحال پیشرفت است ولی تا نتیجه بدهد زمان بر است،وزارت بهداشت باید جوابگوی مردم باشد شبانه روز هم که کار می کنند باز درحق بعضی بیماران کوتاهی می شود ،ازهرجا که شده باید دارو وسرم وواکسن بیاوردوپاسخ مردم سراسر کشور باشد با این حرفهای شعاری که درفضای مجازی آمده کار مملکت درست نمی شود مردم نان ،دارو ،آسایش می خواهند فلان سلیبیرتی مشکلی ندارد همه چیز است جور است ازرانت هم استفاده کرده وحالا برای مردم نسخه می نویسد ولی مسؤلان باید پاسخگوی مردم باشد،مردم شبانه روز دارو مصرف می کنند که بسیاری از آنها سم است عوارض زیاد هم دارد ولی چاره ای ندارند ،واکسن هم اگر عوارض داشته باشدمنفعت اوبیشتر است ،درعمل هم نشان داد که کشور ازبن بست وقرنطینه وروزی 700کشته بیرون آمد مردم راحت شدند،حرف زیاد است فرصت نداریم دقت کنید واکسن بی ضرر بزنید داخلی. سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را هم بعد ازتزریق واکسن نوبت سوم بخوانید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا