القاب، حضرت امام هادی (ع) را توضیح دهید.

پاسخ :
القاب شایسته امام گوشه هایى از صفات و گرایش هاى والاى ایشان را به خوبى تصویر مى کنند و ما برخى را نقل مى کنیم:
1 – « الناصح » : این لقب از آن رو به ایشان داده شد که بیش از همه مردم، امت جدش را راهنمایى مى کرد و مصالح آنان را گوشزد مى کرد.
2 – « المتوکل » : حضرت از این لقب نفرت داشت و به یاران خود فرموده بود وى را بدین لقب نخوانند. به نظر ما امام از آن رو این لقب را ناخوش داشت که لقب جعفر متوکل، خلیفه عباسى نیز بود که از سرسخت ترین دشمنان اهل بیت – علیهم السلام – بشمار مى رفت.
3- « التقى » : زیرا حضرت تقواى الهى را پیشه ساخته و خدا را همیشه مرکز توجه خود قرار داده بود. طاغوت زمان؛ متوکل عباسى تمام تلاش جهنمى خود را به کار گرفته بود تا امام را به محافل لهو و لعب، و فسق و فجور بکشاند، لیکن در کار خود سخت شکست خورد و اطرافیان خود را از این مطلب با خبر ساخت و از ناتوانى خود پرده برداشت.
4- « المرتضى » : که مشهورترین لقب ایشان است.
5- « الفقیه » : ایشان فقیه ترین فرد عصر و زمان خویش بودند و عالى ترین مرجع علما و فقها بشمار مى رفتند.
6 – « العالم » : حضرت، داناترین شخص زمان خود نه تنها در مسائل و امور دینى، بلکه در تمام معارف و علوم بشرى بودند.
7- « الامین » : ایشان در تمام امور دینى و دنیوى امین بودند.
8 – « الطیب » : هیچ کس در زمان حضرت از ایشان پاکیزه تر و آراسته تر نبود.
9 – « العسکرى » : محل اقامت ایشان در سامرّا ((عسکر)) نام داشت لذا به ایشان لقب عسکرى داده شد.
10- « الموضح » : روشن کننده احکام کتاب و سنت.
11- « الرشید» : حضرت از همه بهتر راه رشد و هدایت را یافته و بر صراط مستقیم بودند.
12 – « الشهید» : زیرا ایشان توفیق شهادت را یافتند و به دست دشمنان خدا شهید گشتند.
13 – « الوفى » : ایشان با وفاترین مردم بودند و وفا از ویژگى هاى ایشان بشمار مى رفت.
14 – « الخالص » : زیرا ایشان از هر عیب و زشتى پاک و منزّه بودند.

منبع : زندگانى امام على الهادى علیه السلام، مؤلف: باقر شریف قرشى

دکمه بازگشت به بالا