پول برداشتن از جیب شوهر

 پول برداشتن از جیب شوهر

برداشتن پول بدون رضایت شوهر از جیب وی حرام و هر نوع تصرّف در آن نیز بدون رضایت خلاف شرع است مگر شوهر خرج ضروریات زن را ندهد که در این صورت زن می تواند با اجازه مرجع تقلید خویش و یا وکیل ایشان به اندازه خرج ضروریات بردارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا