چرا به امام یازدهم عسکری می گویند؟

پاسخ :
ابن خلکان (از مورخان و جامعه شناسان مشهور مسلمان) نوشته، امام هادى زمانى نزدیک به بیست سال و نه ماه در سامرا به سر برد و به همین دلیل همراه فرزندش «عسکرى» لقب یافته است.

منبع: صفدی،‌ وفیات الاعیان، ج 2، ص 94- 95؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج 4، ص 134.

دکمه بازگشت به بالا