شک درماهیت واکسن ها

 شک درماهیت واکسن ها

دراین امور به اهل فن مراجعه می شود،وقتی افراد به پزشک متخصص مراجعه می کنند و داروئی تجویز می شود بدون چون و چرا می گیرد و مصرف می کند، و دنبال آنالیز و تجزیه و تحلیل دارو نمی رود،حرف دکتر را حجت می داند، در سایر حرفه ها همینطور، اگر سرویسکار به شما گفت فلان روغن را در خودرو بریزید آیا شما روغن را به آزمایشگاه می برید؟ درمورد واکسن هم باید به وزارت بهداشت که مسؤل بهداشت و سلامت مردم است و متخصصان فن را در اختیار دارد اعتماد کنیم. مباحث فنی را به متخصص فن واگذار کنیم، فعلاٌ راهی که برای کنترل بیماری و مرگ و میر و بستری وجود دارد که قابل عمل برای عموم باشد همین واکسیناسیون است، ممکن کسی بلد باشد و گیاه طبی بخورد و ایمنی را بالا ببرد ولی راه همگانی نیست. واکسن زدن نوزادان را کسی گیر نمی دهد،این بحث ها مخلوط با سیاست شده است، عقلا در موارد اختلاف نظر قول مشهور را عمل می کنند همه متخصصان بیماری های عفونی تنفسی در جهان نظر شان بر تزریق واکسن است ولی یک بازیگر در فضای مجازی می گوید واکسن خوب نیست قول او حجت می شود. مردم از دولت می خواهند که بیماری را کنترل کند دولت چه جوابی به 80ملیون آدم بدهد بگوید نمی دانم یا واکسن عوارض دارد ،شما راه بهتر علمی نشان دهید، افراد آزادند در زدن یا نزدن واکسن، ولی دولت باید پاسخ همه را بدهد، داروها هم عوارض دارند امروز مردم گرفتارند بیماری های گوناگون دارند نمی شود گفت دارو عوارض دارد. شما خودتان را جای وزیر بهداشت بگذارید چکار کند ؟ تجربه بشری در مورد بیماری درحال افزایش است اگر نوعی از واکسن درمقابل سویه ای جوابگو نبود تغییر می دهند یا دوز مکمل می زنند حرف اصلی همان است که باید جواب ملت رادادنمی شود گفت بروید درخانه قرنطینه شوید چی بخورند؟ ازکجا بیاورند؟باید ضرر حداقلی را گرفت واکسن نزنی روزی 500نفر می میرند واکسن بزنی احتمال درگیری یابستری یا فوت یک نفر وجوددارد.اگر اینطور باشدکه هرکس راه خودرا برود پس حکومت ورهبر برای چی هست ،اگرفردا مشکلی پیش آمد هرکس بگوید من اختیار خودرا دارم نمی روم جنگ دولت برود بجنگد ،درحالی که حکومت دستور بسج عمومی می دهد ومی تواند درصورت نیاز مال مردم راهم بردارد وخرج جنگ کند،مصالح عمومی را باید درنظر گرفت ،مصالح ملت بهم گره خورده است مقررات کشور باید رعایت شود به مصلحت همه است .واکسن زده ممکن است بیمار شود وممکن است ناقل باشد نه اینکه حتمی باشد دقت کنید .

دکمه بازگشت به بالا