درآمدکاشت ناخن

 درآمدکاشت ناخن

کاشت ناخن در صورتی که قابل برداشت نباشد در زمانی که خانم ها در حال عادت نیستند و موظف به نماز هستند جایز نیست و درامد آنهم جایز نیست . به خدا توکل کنید و از درامد شبهه ناک اجتناب نمایید .

دکمه بازگشت به بالا