خمس واحدها ی ساختمانی زائد

 خمس واحدها ی ساختمانی زائد

واحدی که به اجاره داده اید خمس دارد و واحدی که برای استفاده شخصی قرار داده اید اگر در شان شما باشد و مورد استفاده هفتگی باشد خمس ندارد اما اگر در طول سال فقط چند روز از آن استفاده می کنید خمس دارد .

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا