عدم رضایت شوهر از روزه زن

 عدم رضایت شوهر از روزه زن

روزه مستحبی بدون اجازه شوهر نگیرد اما در روزه واجب اجازه شوهر شرط نیست .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا