خرید نسیه بدون تعیین مدت

 خرید نسیه بدون تعیین مدت

خرید نسیه بدون تعیین زمان پرداخت وجه باطل است ولذا در مواردی که چنین معامله کرده اید اگر جنس باقی است مجددا از فروشنده خرید کنید و اگر مصرف شده است از فروشنده رضایت بگیرید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا