بعد ازشستن بدن- چرا غسل

 بعد ازشستن بدن- چرا غسل

شستن بدن باید با نیت غسل باشدتا پاکی حاصل شود.اثر جنابت وحیض فقط با غسل بر طرف می شود .چون جنابت و حیض قذارت و ناپاکی روحی است و شستن با ترتیب خاص همراه با نیت می تواند قذارت و ناپاکی را برطرف کند.م همترین فلسفه غسل، طهارت است. لکن طهارت دو جنبه ظاهری و باطنی دارد. تطهیر باطنی به خاطر مصالح معنوی و تعبدی و بر اساس دستور الهی و در قالب نیت قرب الهی شکل می گیرد نه شستشوی ظاهری. اگر چه حمام رفتن تطهیر ظاهری را مهیا می کند لکن تطهیر ظاهری برای رسیدن به قرب الهی کفایت نمی کند و انسان به وسیله وضو یا غسل با نیت عبادت الهی و بر اساس دستور خداوند می تواند علاوه بر تطهیر ظاهری ، تطهیر معنوی را نیز در وجود خویش محقق نموده تا لایق عبادت الهی گردد.

دکمه بازگشت به بالا