رضایت خدا و راه وصول به آن

 رضایت خدا و راه وصول به آن

دوست گرامی. هدف نهایی انسان در زندگی و دین داری، قرب به خدا یا همان کمال مطلوب انسانی است، ولی راه رسیدن به کمال، کسب رضایت و محبت الهی و شاه کلید بدست آوردن رضایت الهی، اطاعت از او و فرستادگان او در روی زمین (اهل بیت) است، اطاعتی که پایبندی انسان را به ایمان به خدا و عمل صالح را تقویت کند، بنابراین موضوع رضایتمندی برای انسان بسیار مهم و کلیدی است. همچنین رمز خوشبختی و سعادت انسان در زندگی و دین داری، در یک کلمه خلاصه می شود و آن واژه «رضایت» است.
مجموعه ای از رضایتمندی مانند رضایت خدا، رضایت امام، رضایت والدین، رضایت فرزندان، رضایت همسران،‌ رضایت مسئولین از زیردستان،‌ رضایت کارکنان از کارفرمایان،‌ رضایت مشتریان، رضایت از زندگی خود و مواردی مانند آن،‌ تامین کننده خوشبختی و سعادت انسان هستند و سلب رضایت از عرصه های زندگی و دین داری، با شقاوتمندی و بدبختی هموزن و در تلازم کامل است.
«هدف ما جلب رضایت شما است» این جمله ای است که در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دولتی و خصوصی و تجارت خانه ها و فروشگاه ها به چشم می خورد و دلیل آن پیوند عمیقی است که میان رضایت و موفقیت وجود دارد.
مشتری مداری و توجه به رضایت ارباب رجوع، رمز موفقیت هر کاسب و تاجر و اداره و سازمان و معیاری برای سنجش عملکرد مثبت و منفی مسئولین و کارمندان و گروه های مختلف تاثیرگذار در جامعه است.
موفقیت فرزندان – علاوه بر رضایت خدا – در گرو رضایت والدین است. این رضایتمندی اساس توفیقاتی است که یک فرزند در عرصه کار و زندگی کسب می کند و لذا امکان ندارد کسی که خدا و پدر و مادر از او رضایت کافی ندارند، در زندگی خود به توفیقات واقعی دست یابد و شاهد موفقیت و خوشبختی باشد.
خوشبخت و سعادتمند خانواده ای است که اعضای آن همه از هم راضی و خشنود باشند، در چنین خانواده ای جوی از آرامش و نشاط و شادی و اطمینان و اعتماد وجود دارد که باعث می شود همه اعضای آن احساس خوشبختی داشته باشند، اما خانواده ای که اعضای آن از هم ناراضی و ناخشنودند، در شقاوت و بدبختی بسر می برند، چرا که در چنین خانواده ای فضایی از تنش و اختلاف و بدبینی و بی اعتمادی و درگیری و غیبت و تهمت و توقعات نابجا و بسیاری دیگر از رذایل اخلاقی و آسیب ها رشد می کند و روزگارشان به سیاهی و تباهی می گراید.
همین وضعیت در جامعه عینا قابل تکرار و توضیح است چه در کل جامعه و چه در جوامع کوچکتری مانند اداره و کارخانه و کارگاه و کوچه و محله و مسجد و مدرسه. آرامش و خوشبختی در تمام عرصه های زندگی حاصل رضایتمندی حاکم بر آن عرصه است و دغدغه و تنش و درگیری، حاصل نارضایتمندی.
حتی معیار بقاء و استحکام نظام های سیاسی و دولت ها و حکومت ها بستگی تام و تمامی به میزان رضایتمندی شهروندان و مردم کشور دارد و انقلاب و دگرگونی سیاسی، هنگامی رخ می دهد که مردم از سیستم حکومتی خود راضی نباشند.
در عرصه های دین داری و معنویت نیز حرف اول و آخر را وصول به مقام رضایتمندی عبد از خدا و خدا از بنده می زند و سالک راه خدا به هیچ توفیقی نمی رسد، مگر اینکه توانسته باشد رضایت خدا و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را نسبت به خود به جلب کرده باشد.
همانگونه که اطاعت و عبادت خداوند موجب رضایتمندی خدای متعال می شود، گناه و عصیانگری خشم و غضب الهی را بر می انگیزد. بنابراین انجام کارهای خوب در این زمینه کفایت نمی کند و باید از کارهای بد توبه کرد و توبه واقعی پشیمانی و ترک گناه و جبران گذشته با عبادت و بندگی خداست. موفق باشید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا