گرفتن روزه نذری با داشتن قضا

 گرفتن روزه نذری با داشتن قضا

لطفا دقت کنید، سوال مورد نظر در مورد نذر روزه است نه گرفتن روزه نذری ،نذر روزه با داشتن قضا مورد اشکال است،گرفتن روزه نذری با وسعت وقت اشکال ندارد.
سؤال :کسی که قضای روزه ماه رمضان بدهکار است، آیا می تواند روزه نذر کند؟
ج:امام، سیستانى و مکارم: خیر، نمى تواند روزه نذر کند.امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 97 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 436 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م 1048.
سؤال :اگه روزه قضا داشته باشیم می تونیم روزه نذری بگیریم؟
اگر وقت روزه قضا تنگ نباشد می تواند روزه ای را که با نذر بر او واجب شده است بگیرد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا