خواندن عقد افراد ناشنوا

 خواندن عقد افراد ناشنوا

اگر به عاقد وکالت داده شود با اشاره ، لازم نیست شخص صدای عاقد ی که وکیل است را در موقع خطبه عقد بشنود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا