نجات از جهنم

 نجات از جهنم

طبق آموزه های دینی و ادلّه ی عقلی ، انسانها به شدّت مقدار گناه ، هنگام مرگ گرفتار سختی مرگ شده و در اثر فشار قبض روح ، گناهانشان زدوده می شود. لذا بعد از خلاصی از عالم مادّه ، وارد بهشت برزخی می شوند. تعداد دیگری که گناهشان اندکی بیشتر است ، افزون بر سکرات مرگ ، دچار فشار موقّتی قبر هم می شوند.
گروه دیگری افزون بر این دو عذاب ، هنگام ملاقات با فرشتگان سوال کننده نیز با سختیهایی روبرو می شوند ؛ ولی بعد از آن اهل بهشت خواهند بود. گروهی نیز مدّتها وارد جهنّم برزخی شده ولی بعد از برهه ای نجات می یابند.
گروه دیگری تمام عالم برزخ را در جهنّم خواهند بود ولی در آخرت اهل بهشت می گردند.
امّا آنها که به خاطر رسوخ معصیت در جانشان در برزخ پاک نشده اند وارد جهنّم اخروی می شوند که البته آن هم مراتب و درکات دارد و همه اهل جهنّم در یک سطح نیستند. از بین این گروه نیز هر گاه کسی ، از صفات زشت رسوخ کرده در جانش پاک شد ، وارد مراتب پایین بهشت می شود ؛ تا آنجا که طبق برخی روایات ، در جهنّم نمی ماند جز افرادی بسیار اندک همچون: ابلیس ، بینانگذاران کفر و شرک و مذاهب انحرافی ، کفّار محض ، قاتلین معصومین و امثال اینها که گویی ذاتشان عین عصیان و عین جهنّم است و دیگر اهالی جهنّم نیز به آتش همینها می سوزند. یعنی اینها بوده اند که در دنیا مردم را به گمراهی کشیده به آتش خود سوزانده اند.
از اینرو در آخرت نیز اینها اصل و اساس آتش جهنّم خواهند بود و دیگر اهل عذاب به واسطه ی وجود اینها معذّب خواهند شد. لذا در آیات قرآن کریم از اینها تعبیر به هیزم جهنّم شده است. « فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتی وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَهُ أُعِدَّتْ لِلْکافِرین . ــــــــــ خود را حفظ نمایید از آتشی که هیزم آن مردم و سنگها هستند ، آتشی که و براى کافران، آماده شده است.» (البقره:24) . « إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ أُولئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّار ــــــــــ کسانى که کافر شدند، اموال و فرزندانشان به هیچ روى آنها را از [عذاب ] خدا باز ندارد و آنان خود هیزم دوزخند. » (آل عمران:10)
مشابه این امر در باره ی اهل بهشت نیز صادق است. یعنی عدّه ای صاحب و اختیاردار تمام بهشت یا بخشی از آن هستند مثل انبیاء و ائمه و علمای ربّانی و شهدا و … که حقّ شفاعت داشته می توانند دیگرانی را که در دنیا به واسطه آنها سهمی از هدایت برده اند شفاعت نموده وارد بهشت خودشان نمایند.
طبق روایات ، جز افراد بسیار نادری که به نحوی از انحاء از روی علم و عمد و عناد ، با خدا به مبارزه برخاسته اند ، دیگر مردمان عاقبت اهل بهشت خواهند شد. لکن خروج از جهنّم چقدر طول خواهد کشید الله اعلم.
عذاب جهنّم برای یک ثانیه هم قابل تحمّل نیست کجا رسد تمام طول برزخ یا مدّتی از آخرت.
در وصف آتش جهنّم برزخی در روایات آمده است که آن را هفتار بار شسته اند تا آتش دنیا شده است. یعنی هفتاد مرتبه آن را تنزّل داده اند تا شده است شعله ی خورشید. همچنین گفته شده اگر ذرّه ای از آن آتش بر دنیا بیفتد تمام عالم مادّه را نابود می کند. همینطور اگر ذرّه ای از آتش آخرت در برزخ بیفتد کلّ برزخ را نابود می کند.
کما اینکه اگر برگی از درختان بهشت در دنیا بیفتد تمام اهل دنیا در اشتیاق بوی خوشش جان می دهند.
از آنجایى که «عقاید و افکار» در روح آدمى، اصل و اساس و در واقع جهت دهنده و حاکم بر اعمال انسان است، امرى بسیار مهم مى باشد. از این رو حتى قبل از قیامت؛ بلکه در برزخ و اندکى پس از مرگ، مسأله آزمون برزخى با کم و کیف خاص خود مطرح است و در این آزمون، از عقاید و افکار سؤال مى شود که آیا حق است یا باطل؟ به سوى خدا است یا به سوى غیر خدا؟ ثابت و مستحکم است یا متزلزل ومردد؟
امّا از آنجا که بهشت براى مؤمنان
به عنوان لقا با اسماى رحمت الهى تلقى شده است و دوزخ براى منافقان دانسته شده است؛ مى توان گفت: تنها یقین حق و صادق است که مى تواند آدمى را از آتش دوزخ نجات بخشد.
البته یقین داراى مراتبى است:
الف) آنان که یقینشان در حدّ اعلى است حتى جهنم اعلى را – که براى برخى از مؤمنان که در عین ایمان، تعلقات، گناهان و وابستگى هایى داشته اند، مى باشد – درک نمى کنند.
ب) آنها که یقینشان از درجات ضعیف ترى برخوردار است باید فشارها و عذاب هایى را تحمل کنند، تا بتوانند به بهشت راه یابند.
برای بررسی بیشتر آیات زیر را بررسی فرمائید:
نساء (4)، آیه 145.، مجرمان زخرف (43)، آیه 74 و 75.، مشرکان انبیاء (21)، آیه 98.، منحرفان جن (72)، آیه 15.، گمراهان واقعه (56)، آیه 51. و کافران غافر (40)، آیه 49 و 50.
کهف(18)، آیه 107؛ حدید(57)، آیه 12؛ توبه(9)، آیه 72؛ نساء(4)، آیه 174و175 و … . و متقیان محمد (47)، آیه 15؛ فرقان (25)، آیه 15؛ رعد (13)، آیه 35.
در این باب نگا:
– شجاعى، محمد، مواقف حشر، صص 55 – 87.
– شجاعى، محمد، عروج روح، صص 83 – 105.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا