کشتن بیمار لاعلاج

 کشتن بیمار لاعلاج

درهر صورت پزشک نمی تواند موجبات قتل ان بیمار را فراهم کند و قتل نفس درهر صورت گناه بزرگ است و علاوه بران که باید توبه کند موجب کفاره نیز می باشد و کفاره ان بنابراحتیاط واجب 60 روز روزه است که حتما باید 31 روز ان پی درپی باشد – ودیه هم دارد و اگر خود بیمار هم راضی به مرگ باشد بازهم مجوز برای پزشک محسوب نمی شود زیرا بیمارنیز نمی تواند اقدام به کشتن خودش نماید و برهر مسلمانی اعم از پزشک وغیره واجب است در صورت امکان از ان جلوگیری نماید و حکم خدا برای پزشک مسلمان داخلی وخارجی یکسان است .واگر پزشک از مرگ ترحمی استفاده کند اولیای میت حق قصاص دارند .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا