زینت و آرایش

 زینت و آرایش

آیت الله خامنه ای:هر گونه آرایش و زینت در مقابل نامحرم که جلب توجه کند حتی اگر کم باشد جایز نیست ولی استفاده از کرم که در عرف متشرع آرایش محسوب نمی شود و جلب توجه نمی کند اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا