مأموریت تاریخی ویژه امامان ع

 مأموریت تاریخی ویژه امامان ع

بخشی از این فرضیه درست نیست. جایگاهی که امام زمان به عنوان حجت خداوند در زمین دارند، شبیه به جایگاهی است که دیگر ائمه و پیامبران داشتند، البته با مأموریتی متفاوت. ایشان در طول دیگر معصومین اند نه در عرض آنها. و همه آنها واسطه فیضند.
بنابراین باید جمله شما را اینگونه تصحیح کرد که:«پس هرکسی از خدای یکتا حرف میزند در هر جای این دنیا در هر دینی؛ خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته با امام زمان «دوران خودش» در ارتباط قلبی است. زیرا در هر زمان، حجت خدا در همان دوران، واسطه فیض است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا